Enkel introduktion i skridskoslipning för hastighet och långfärdsskridskor

Sköt dina skridskor på bästa sätt , så håller de skärpan längre och du presterar bättre resultat och får större glädje av dem.
Torka skenan torr efter varje besök på isen och smörj in skorna med fett då och då (läderskor)så finns förutsättning för många år tillsammans med dina skridskor.
Se dig för var du sätter ner skridskorna. Om ett gruskorn råkar vara i vägen kan slipningen vara förstörd. Ta därför alltid på och av skydden på isen, inte utanför.

Ibland blir skridskorna slöa och måste slipas. Åk inte omkring med oslipade skridskor (det är som att cykla med punktering). Risken för skador är stor och åkningen blir lätt spänd då man är rädd för att slinta.
När man slipar sina skridskor behövs ett slipställ(1), slipbryne(2) (grov resp. fin sida)och ett gradbryne(3). Det kan även vara bra med en linjal(5) samt ett polerbryne (sliptriangel)(4).

 

slipdelar   

Innan slipningen bör man kontrollera skenan för att bl.a se efter om den är rak. Om den är skev (krokig) måste den riktas med ett speciellt verktyg av en person med goda erfarenheter av skridsko.
Man tittar också på skenans form, den så kallade kurvan. Skridskoåkare pratar ofta om vilken kurva man åker på. Det som avses är skenans rundning. Om man tänker sig en stor cirkel med 20 meters radie och ifrån den cirkeln tar ut c:a 40 cm får man den kurva på skenan som många åker på.

bild 1 bild 2

I bild 1 beskrivs skenans form och kurvradie. I bild 2 visas hur man kan kontrollera rundningen med linjal eller genom att lägga skenorna mot varandra. Det finns även speciella kurvradie linjaler/mallar för att på ett enkelt sätt kontroller att man bibehåller sin personliga kurvradie.
Kurvradien varierar från c:a 10 meter för shorttrack skridskor och 20-25 m. för lålångbane/maratonåkarna. För långfärd ligger radien mellan c:a 27 och 35 m. En lägre siffra på kurvradien innebär att skridskorna blir lättare att svänga med men ostadigare vid glidfasen medan en högre siffra på radien gör skridskon svårare att svänga men stadigare vid glidfasen.
Om skenan är platt på något ställe är det svårt att åka riktigt.

Om kurvans form inte är jämt rundad bör man lämna in skridskorna för maskinslipning. Kontakta Skridskospecialisten för hjälp med kurvradie slipning.

grader

Uppåtgrader

När skridskorna är kontrollerade är det dags att sätta fast dem i slipstället och påbörja slipningen.
Det är viktigt att skridskorna trycks upp mot de två stopparna(1,2,3,4). Stopparna tas bort när slipningen börjar och skenorna är fastsatta. Spetsarna sätts mot den främre stopplattan(när sådan finns).
I allmänhet måste man tänka på att skenorna fästs helt lodrätt (90 grader) i slipstället för att kunna slipa en plan åk yta.
Om skridskorna är väldigt slöa används grovbrynet annars tar man den finare sidan.
Dra brynet med jämnt tryck diagonalt över skenornas hela längd några drag.
Dra sedan diagonalt åt andra hållet. När brynet dras över skenorna på detta viset slipas stålet ner något och grader uppstår. Se till att det finns grader längs båda skenornas in- och utsidor.

Graderna känner man genom att sätta nageln mot skenans sida och dra uppåt.
För att skridskorna skall bli vassa krävs att graderna avlägsnas. Det gör man genom att dra ett kantbryne (gradbryne) längs mot sidan av skenan.
Graderna måste tas bort helt. När man dragit med kantbrynet längs skenan uppstår så kallade uppåtgrader .
Dessa grader sjunker ner i isen och gör att glidet försämras.

Åtgärd: Slipa ovanpå en gång till fast med den fina sidan på brynet alt.sliptriangeln. Nya grader uppstår som måste tas bort, slipa mindre med kantbrynet den här gången så att inte mer grader bildas.
Om du vill ha extra bra glid, t.ex vid en tävling kan ett polerbryne (sliptriangel) med väldigt fin yta användas. Polerbrynets/sliptriangelns uppgift är att polera glidytan på skenan så att den blir så blank (slät) som möjligt.

Ta för vana att rengöra (borsta+skölja) sliprester från skenor och brynen (skölj med vatten/diskmedel och borste) efter varje slipning.

För att skydda de färdigslipade skridskorna sätter man alltid på ett par transportskydd (läderskydd alt.skenskydd i plast) så att de inte blir slöa igen efter allt arbete.

Lycka till med dina skridskor och många sköna åk!

Janne

Utskriftssida